Introduktionsutbildning

"Handledarkurs"

Introduktionsutbildning

Viktig information!

Giltig legitimation krävs till varje kurs.

Nästa kurstillfällen




Fredagen 19/2 15:00

(FULLBOKAD)





Information

Introduktionsutbildning

Även kallad handledarutbildningen, är en obligatorisk utbildning om du vill övningsköra privat.

Kursen har funnits sedan 2006 och är en del i Nollvisionens mål att arbeta mot en trafikmiljö utan skador- och dödsolyckor.


Introduktionsutbildningen genomförs på trafikskolan av en trafiklärare med behörighet för undervisningen.

Efter avslutad handledarutbildning rapporterar vi din närvaro och ditt godkännande till transportstyrelsen senast dagen efter genomförd utbildning.


Godkänd handledarkurs är giltig i 5 år.

Introduktionsutbildningens innehåll skall informera om körkortsutbildningens mål och innehåll samt regler för övningskörning.

Utbildningen skall även hjälpa till med planering och strukturering av övningskörandet och informera om viktiga trafiksäkerhetsfaktorer.


Enligt lag ska kursen vara 180 minuter. Då vi alla måste få lite ny energi för att orka i 180 minuter så tillkommer det raster där vi bjuder på fika.

Avsätt 240 minuter (4 timmar) i din planering för att slippa känna dig stressad men räkna med att kursen är klar efter 210 minuter (3 ½ timme).


Avbokning senast 2 dagar innan.


Pris: 350 kr/pers


Boka plats