Riskutbildning, Del 2

"Halkbana"

Riskutbildning del 2

Viktig information!

Giltig legitimation krävs till varje kurs.

Information

Denna kurs görs inte på trafikskolan, den görs på Gillinge eller Bromma Halkbana.

Då vi har ett sammarbete med båda.


Beskrivning om kursen:

Riskutbildning del 2 består bland annat av verklighetsförankrade praktiska uppgifter som belyser riskerna med bilkörning.


Riskutbildning del 2 är cirka fyra timmar lång och omfattar:


Mänskligt beteende

Bilens beteende

Körning under särskilda förhållanden


Under utbildningen kommer du få möjlighet att uppleva din begränsade förmåga att klara av en svår situation i trafiken.


För att kunna genomföra utbildningens praktiska delar är det viktigt

att du är i slutet av din utbildning. Du ska till exempel klara av att:


Utföra hårda accelerationer

Bromsa från höga hastigheter

Köra bil självständigt


Har du inte tillräckliga förkunskaper kommer läraren av säkerhetsskäl att avbryta din utbildning.

Vid avbruten utbildning är avgiften förverkad.


Efter genomförd utbildning meddelar vi Transportstyrelsen vilka som blivit godkända.


Vi kan endast göra en bokning om trafikläraren anser att du har kunskaperna som krävs.


Avbokning senast 2 dagar innan.


Pris: 2 020 kr/persOBS när du bokar skriv vilken av halkbanorna du vill boka.

Boka plats