Vägen till körkort

Vägen till körkortet

Vägen till körkortet

1

ANSÖKAN OM KÖRKORTSTILLSTÅND


Körkortstillståndet är ett bevis som intygar på att du får övningsköra. Detta krävs för samtliga behörigheter förutom för moped Klass II och B96 (utökad B-behörighet).

Tillståndet måste vara godkänt innan din första körlektion genomförs.

Transportstyrelsen behandlar din ansökan först när komplett tillståndsansökan har registrerats.

Det är gratis att ansöka.


Anvisningar och information om hur du går tillväga framgår tydligt på Transportstyrelsens hemsida.

Var ute i god tid, handläggningstiderna kan variera och handläggningstiden kan påverkas om du tidigare haft hälsoproblem, medicinering eller något i brottsregistret.

Ett körkortstillstånd är giltigt i 5 år och är kostnadsfritt.

Det finns olika sorters körkortsbehörigheter, en behörighet är ett bevis på vilka fordon du får köra.

 

Grupp 1 ger behörighet för:

AM, A1, A2, A, B, BE och traktorkort.


Grupp 2 ger behörighet för:

AM, A1, A2, A, B, BE, C1, C1E, C och CE.


Grupp 3 ger behörighet för:

AM, A1, A2, A, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D och De.
2

SKRIV IN DIG PÅ TRAFIKSKOLAN


Snabbaste vägen till inskrivning hos oss på Riddarplatsens Trafikskola är att klicka här.

Ring:08-580 14 800

mejla info@riddarplatsenstrafikskola.se så hjälper vi till med information samt bokning.

När du bokar din första körlektion som vi kallar ”Testlektion” får du en utförlig presentation av utbildningen och de obligatoriska momenten.

Du kan även begära en dokumenterad utbildningsplan med kostnadsförslag från din lärare.

Tänk på att körkortsutbildningen är individuell och att de planeringar som görs kan komma att ändras i takt med din utveckling.

Om du vill övningsköra privat måste du och din handledare gå en introduktionsutbildning

som du kan gå hos oss.

Du kan snabbt och enkelt ansöka om att bli handledare direkt via tjänsten Ansök om handledarskap.

Ansökan om handledarskap är gratis.
3

LÄS TEORIN


Genom att studera teorin parallellt med övningskörningen, så underlättar det för dig att få en helhetsbild av utbildningen.

Den praktiska utbildningen går hand i hand med den teoretiska och du utvecklas snabbare och får en bättre förståelse för körningen, vilket resulterar i ett kostnadseffektivt upplägg på din utbildning. Teoridelen består av studiematerial via vår digitala utbildningsplattform, Elevcentralen.

Upplägget på Riddarplatsens Trafikskola teoriutbildning är godkänt av Transportstyrelsen.

Vi tillhandahåller studiematerialet på flera olika språk.

Läs mer om teoriprovet här.
4

ÖVNINGSKÖR


Det bästa sättet att lära sig köra bil är tillsammans med en utbildad trafikskolelärare.

Alla våra lärare har en stor erfarenhet, engagemang och kan hjälpa till med en effektiv planering för din körkortsutbildning.

Utbildningen omfattar olika inlärningsmoment och vi tar hänsyn till din eventuella tidigare erfarenhet. För en mer utförlig information om de olika momenten hittar du här.


Riskutbildning del 1 även kallad ”Riskettan” är en obligatorisk utbildning som du måste göra innan du tänker avlägga något prov på trafikverket.


Riskutbildning del 2 även kallad "Halkbanan" består bland annat av verklighetsförankrade praktiska uppgifter som belyser riskerna med bilkörning.

5

PROV


Kunskapsprovet och körprovet för personbil (behörighet B) är ett sammanhållet prov.

Du bokar tid för båda proven vid ett och samma tillfälle.

Du börjar alltid med kunskapsprovet.

Du ska sedan göra körprovet, även om ditt kunskapsprov blev underkänt.


Ditt godkända kunskapsprov eller körprov är giltigt i två månader.

Båda proven måste vara godkända inom giltighetstiden två månader, annars måste båda proven göras om.
Vi önskar er lycka till!


Trafikverkets avgifter "betalas till Trafikverket"

Kunskapsprov "Teoriprov" - 325 kr


Körprov "Uppkörning" dagtid - 800 kr


Körprov "Uppkörning" efter kl 18 och helg - 1040 kr